יצירת קשר

אימייל:
info@free-phone.org.il

טלפון:
0722-132-222

נשמח לעמוד לשירותכם במוקד שירות הלקוחות של פריפון בימים א'-ה' בין השעות 09:00-19:00, . וביום ו' בין השעות 09:00 ו- 16:00

"פריפון" הינו שירות פורץ דרך בתחום מתן שירותי טלפוניה לאסירים. שירות "פריפון" פתח את השוק לתחרות והוביל להורדת מחירי שיחות הטלפונים לאסירים ולהוספת שירותים ואפשרויות הטענה המאפשרות קשר רציף בין האסיר למשפחתו.

אנו מתאמצים לספק את השירות הטוב ביותר במחירים הזולים ביותר, ולהוסיף שירותים נוספים, על מנת לשפר את רווחתם של האסירים ומשפחותיהם.

תקנון השימוש בשירות פריפון

 • אנו בחברת "אם תקשורת המונים בע"מ", המפעילה את שירות "פריפון" (להלן "החברה") מחויבים להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי, יעיל ואכפתי. באמצעות תקנון זה אנו מבקשים להבטיח כי אתם, לקוחות החברה, תקבלו שירות התואם את הצרכים שלכם לשביעות רצונכם.
 • לפי תקנון זה, לקוחות החברה הינם כל מי שמשתמש בשירות פריפון על מנת לבצע שיחות טלפון באמצעות חשבון פריפון, וכן כל מי שמבצע פעולת רכישת חשבון פריפון חדש או טעינת קרדיט לחשבון פריפון קיים - בכל אחת מאפשרויות התשלום הזמינות בשירות (להלן "הלקוח").
 • התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד. בכל מקום בו יש התייחסות ל"הלקוח", הכוונה ליחיד או רבים המשתמשים בשירות פריפון.
 • התנאים בתקנון זה מחייבים את החברה ואת הלקוח כהסכם מחייב לכל דבר ועניין. אם אינך מסכים לתנאי השירות, עליך להימנע מכל עסקה או רכישה מאיתנו שכן, בכל עסקה שבצעת או שירות שקיבלת תיחשב כמי שמסכים לקבלת תנאי אמנת שירות זו. אנא ודא שהתנאים ברורים לך.
 • בכל מקרה של סתירה בין טענותיך לבין רישומי החברה, ביחס לשירות או עסקה שקיבלת מאיתנו, יראו את רישומי החברה כראיה מכרעת לעצם ביצוע השירות או העסקה , פרטיה ונכונותה.
 • החברה רשאית לשנות מעת לעת את התקנון, בהתייחס למוצרים ו/או שירותים חדשים שתעניק החברה. החברה תעשה מאמצים סבירים להביא את השינוי לידיעת כלל הלקוחות. כל שינוי יחייב את החברה והלקוח מעת פרסומו באתר.
 • בעל כרטיס האשראי באמצעותו נערכה העסקה. האסיר, המשתמש בכרטיס הטלפון המוטען עושה זאת ברשות ובהסכמת בעל כרטיס האשראי ועל אחריותו בלבד.
 • תיאור השירות

  פריפון הינו מספר משתמש וירטואלי המוטען מראש (פרי-פייד) בסכום לפי רצון הלקוח. הקרדיט בחשבון מאפשר למשתמש בשירות לבצע שיחות טלפון באמצעות מכשירי טלפון ציבוריים המותקנים במתקני הכליאה בישראל, וזאת מבלי לשלם לחברה המפעילה את מכשיר הטלפון. שירות פריפון מאפשר ללקוח להנות ממחיר משתלם, אפשרויות טעינה נוחות וזמינות ושירותים נלווים כגון תא קולי
 • שירות פריפון פעיל בכל בתי הכלא בארץ ומכל מכשירי הטלפון הציבוריים
 • אפשרויות הרכישה מפורטות בתקנון זה ובעמוד רכישות וטעינות
 • רכישת השירות הינה ללא מגבלת זמן - מרגע הרכישה יכול הלקוח להשתמש בפריפון עד לסיום הקרדיט בחשבון
 • רכישת השירות וטעינת קרדיט

  ניתן לרכוש ולהטעין את שירות פריפון בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • דואר ישראל - בכל סניפי וסוכניות הדואר בארץ. לבירור הסניף הקרוב לאיזורכם לחצו כאן
 • נקודות מכירה פרטיות - פריפון מופץ במאות נקודות מכירה ברחבי הארץ באמצעות ספק משנה. לבירור נקודת המכירה הקרובה אליכם, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של פריפון בטלפון 072-213-2222
 • עסקה טלפונית בכרטיס אשראי - ניתן לבצע תשלום בכרטיס אשראי בשיחת טלפון לשירות הלקוחות של פריפון בטלפון 072-213-2222. השירות מחייב הרשמה והזדהות בעת העסקה הראשונה.


 • הנך מאשר בזאת כי ביצוע עסקה בפריפון והתשלום עבורה, ישולמו באמצעות כרטיס אשראי הנושא את שימך ובבעלותך, ו/או בהרשאה מלאה של בעל הכרטיס. בכל מקום שתידרש לעשות כן במסגרת השירות שהנך, הלקוח, מבקש לקבל מהחברה, הנך מתחייב למסור פרטים מדויקים ומלאים ביחס לשירות המבוקש. ככל שלא יעשה כן, תהיי החברה פטורה מכל טענה ו/או נזק שעניינם אי דיוק ו/או אי מתן הפרטים המלאים הנדרשים להשלמת העסקה לשביעות רצונך, הלקוח.
  לעניין זה, מסירת פרטים משמעה: שם מלא, מספר תעודת זהות, נתוני כרטיס האשראי, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומידע לגבי שאלות מוכמנות הידועות לך ולחברה בלבד.
  החברה תהייה רשאית לסרב להעניק שירות ללקוח וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה של מסירת פרטים כוזבים, אי ידיעת התשובות לשאלות המוכמנות ו/או גניבת זהות ו/או ביצוע פעולה או בקשה שיש בם לפגוע בחברה ו/או צדדי ג' ו/או בשל הפרת תנאי מתנאי אמנה זו.
  התשלום עבור טעינת משתמש פריפון בהוראה טלפונית יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף, והעסקה תהייה כפופה לתשלום מלא לאחת מחברות האשראי איתם עובדת החברה. הלקוח מאשר כי בעת התשלום הטלפוני, ימסור לחברה את כל הפרטים הרלוונטיים ובכלל זה שם מלא, ת.ז. וכיוצ"ב פרטים רלוונטיים לאישור העסקה באמצעות חברת כרטיסי האשראי. בכל מקרה של תשלום בכרטיס אשראי של צד ג' מתחייב הלקוח כי הפעולה נעשית באישורו המלא ובידיעתו המלאה של צד ג' וכי בכל מקרה של מחלוקת שעיניינה תשלום באמצעות כרטיס אשראי של צד ג', שעניינה העדר הרשאה או חריגה מהרשאה ו/או גניבת זהות ו/או גניבת פרטי צד ג' לצורך ביצוע העסקה עם החברה, יראו את הלקוח כמפר הפרה יסודית של העסקה, ובמקרה כאמור, כל האחריות המשפטית, לכל נזק מכל סוג שהוא , שייגרם לחברה או לצד ג' יחול על הלקוח בלבד.
  החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר עסקה עם לקוח בכל מקרה של כרטיס מבוטל או מוגבל ו/או חשד או חשש לגניבת זהות. שימוש בפרטי צד ג' ללא אישור חברת אשראי וכיוצ"ב. הלקוח מאשר כי לצורך אישור עסקה ו/או בדיקתה לאחר מכן, תוכל החברה לבדוק את פרטי הלקוח בכל מרשם, מבלי שהדבר מהווה הפרה של חוקי הפרטיות/ואו חוקי הגנת הצרכן ו/או חוקי המידע ו/או חוקי בדיקת נתוני אשראי והכל בשים לב למהות העניין ולמטרות הרלוונטיות להסכם זה שבין הלקוח לחברה.
  החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוח ו/או צד ג' אלא לצורך המטרות המנויות בהסכם זה. במסירת פרטי הלקוח, מוותר הלקוח מראש על כל טענה ביחס לפרטים האמורים והוא מאשר כי הוא נוטל על עצמו כל סיכון ביחס לפרטים שמסר באמצעות האתר/או לשימוש בהם שלא על ידי החברה.

  אישור תשלום

  בתום כל עסקה מפיקה החברה באופן מיידי קבלה כחוק. הקבלה תישלח ללקוח לבקשתו, לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר בעת ההרשמה לשירות.
  על פי בקשה מפורשת של הלקוח, באמצעות שירות הלקוחות של החברה, תישלח החברה ללקוח חשבונית מס, על חשבון הלקוח, לכתובת משלוח שיספק. המשלוח ייעשה במועדים וזמנים מקובלים למשלוח. החברה אינה אחראית לכל משלוח כאמור. משלוח החשבונית יעשה תוך 15 ימים ממועד הבקשה ובתנאי כי הלקוח ביקש זאת באמצעות שירות לקוחות של החברה וכן שילם את תשלום מלוא דמי הטיפול עבור משלוח כאמור. הלקוח מסיר מהחברה כל נזק שעשוי להגרם לו אם לא יקבל חשבונית כאמור בדואר ו/או אם חשבונית כאמור תגיע ללקוח במועד מאוחר מהרצוי לו.

  ביטול עסקה

  אופיו של השירות המסופק ללקוח על ידי החברה הינו לשימוש מיידי בתום ביצוע העיסקה, ואינו מאפשר ללקוח זכות ביטול עסקה לאחר שכרטיסו הוטען ונפתח לשימוש. אף על פי כן, אנו עומדים לשירותכם וכל בקשה לביטול עסקה או החזר כספי תטופל על ידי החברה בהתאם לבקשה.
  ביטול עסקה באותו היום בו בוצעה אפשרי בנקודת המכירה בה בוצעה העסקה, בכפוף להצגת חשבונית או הוכחת קניה, בהתאם לבקשות בית העסק.
  על מנת לבטל עסקה בכל מועד מאוחר יותר נשמח לעמוד לשירותכם במוקד שירות הלקוחות של פריפון בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00

  שמירת פרטיות וסודיות

  למעט בנסיבות שפורטו לעיל, מתחייבת החברה לשמור על הפרטים שמסר הלקוח וכן לשמור על סודיות ביחס לעסקה שביצע.
  הלקוח מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטים שמסר לה, כמפורט באמנת שירות זו, לרבות לצורך ביצוע עסקה שביקש. בכל מקרה, שבו נדרשת החברה לעשות בהם שימוש הוא יעשה על פי החוק . הלקוח מאשר בזאת לחברה לתקשר איליו בכל חומר /מידע/פרסום מטעמה. הדוור דרך דוא"ל, מסרונים או מדיה אלקטרונית אישית אחרת. הלקוח מתיר לחברה לעשות פעולות במידע על הלקוח, לשם עיבוד נתונים כללי/סטטיסטי כל עוד אין בפעולות כאמור, כדי לייחס את עיבוד הנתונים על פי מדדי זיהוי אישיים. החברה תוכל למסור/לשתף אחרים בניתוח המידע כאמור.

  מוקד שירות לקוחות

  החברה תפעיל מוקד שירות לקוחות. שעות הפעילות יפורסמו ויעודכנו מעת לעת באתר האינטרנט של החברה.
  הלקוח רשאי לפנות למוקד לשם קבלת מידע או הבהרות בכל הקשור לטעינה טלפונית של חשבון פריפון. הלקוח מאשר כי לחברה הזכות להקליט שיחות על פי שיקול דעתה. לא תתקבל כל טענה של לקוח ביחס למצג או התחייבות שנמסרו לו בעל-פה או טלפונית, אלא אם המידע כאמור הועבר לו בכתב באמצעות הדוא"ל.

  הגבלת אחריות

  החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם או עשוי להיגרם ללקוח בשל פעילות השבתה או קלקול בקווי הטלפון שתוצאתה אי אספקת שירות או מוצר ללקוח שייגרם בשל כוח עליון, השבתה ארצית, מלחמה, נזקי טבע, הנחיות שירות בתי הסוהר, סנקציות של בתי הסוהר כנגד האסיר וכל מקרה אחר אשר אינו בשליטת החברה.

  שיקול דעת בפעילות טעינת כרטיסי FREEPHONE

  הלקוח מאפשר לחברה שיקול דעת עצמאי לביצוע כל פעולה שעניינה מניעת נזק או עצירתו, בין ללקוחות אישית ובין לחברה ובין לצדדי ג' אחרים. בכל מקרה של כח עליון : פעולות איבה, מלחמה, מזג אוויר חמור וכיוצ"ב, תוכל החברה , מיוזמתה, להשבית את הפעילות. השבתת הפעילות תתאפשר גם אם על אתר החברה תהייה התקפת מחשבים (סייבר) מכל סוג.

  סימן מסחרי וקניין רוחני

  כל הזכויות באתר החברה או בפרסומיה בכל מדיה אפשרית ומוכרת, כולל סימן מסחרי, זכויות יוצרים , עיצובים ופטנטים שמורות לחברה והינן רכושה הבלעדי. הלקוח וכל משתמש בשרותי החברה מתחייב שלא להעתיק תכנים או אמצעים או כל דבר אחר מהמידע שהחברה מפיצה ובכל מדיה מוכרת.

  סמכות שיפוט

  סמכות השיפוט ביחס לאמנת שירות זו ו/או לשימוש בשירותי החברה ו/או נגד החברה ו/או בכל עניין הנובע מפעילות החברה בתחומים המוזכרים באמנה זו, או ביחס לכל סכסוך או טענה, נקבע בהסכמה כי יעשו בבית משפט שהוסמך לכך במחוז תל-אביב.

  כתובת החברה: "אם תקשורת המונים", רח. קפלן 12 תל אביב-יפו 6473413 טלפון שירות הלקוחות: 0722-132-222 כתובת אתר האינטרנט : www.freephonecom.com/he